شهید قشم سردار غلامشاه ذاکری

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم سردار غلامشاه ذاکری

توسط چاپ قشم

نام: سردار شهید غلامشاه ذاکری
نام پدر: تراب
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۳۹
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل شهادت: منطقه جزیره ام الرصاص
نام عملیات : کربلای ۴ ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم سردار غلامشاه ذاکری

توسط چاپ قشم

نام: سردار شهید غلامشاه ذاکری
نام پدر: تراب
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۳۹
تاریخ شهادت:1365/10/04
محل شهادت: منطقه جزیره ام الرصاص
نام عملیات : کربلای ۴ ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 83

سایر طراحی های چاپ قشم …