شهید قشم احمد سرودی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم احمد سرودی

توسط چاپ قشم

نام: شهید احمد سرودی
نام پدر: ابراهیم
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۳۹
تاریخ شهادت: 1362/05/01
محل شهادت: مهاباد

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم احمد سرودی

توسط چاپ قشم

نام: شهید احمد سرودی
نام پدر: ابراهیم
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۳۹
تاریخ شهادت: 1362/05/01
محل شهادت: مهاباد

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 62

سایر طراحی های چاپ قشم …