شهید قشم حسین بازماندگان قشمی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم حسین بازماندگان قشمی

توسط چاپ قشم

نام: شهید حسین بازماندگان قشمی
نام پدر: احمد
محل تولد : قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۱
تاریخ شهادت: ۲۵/۰۷/۱۳۶۲
محل شهادت: درگیری با ضد انقلاب، بوکان

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم حسین بازماندگان قشمی

توسط چاپ قشم

نام: شهید حسین بازماندگان قشمی
نام پدر: احمد
محل تولد : قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۱
تاریخ شهادت: ۲۵/۰۷/۱۳۶۲
محل شهادت: درگیری با ضد انقلاب، بوکان

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 90

سایر طراحی های چاپ قشم …