فرهست صنعت واردات سفارش شما از برندهای اروپایی ابزار دقیق | برق صنعتی | ابزار های خاص محمدی وکیل 09161130079

فرهست صنعت

واردات سفارش شما از برندهای اروپایی
ابزار دقیق | برق صنعتی | ابزار های خاص

اهواز: خیابان آزادگان، مجتمع تجاری سعید، طبقه اول

تلفن: 06132213248
فکس: 06132239910
محمدی وکیل 09161130079

برد الکترونیک اشنایدر AT71 ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079
برد الکترونیک اشنایدر AT61 ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079
رله ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079
کنتاکتور و تجهیزات الکترونیک زیمنس ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079
ادوات اندازه گیری و انکودرهای کوبولد ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079
تجهیزات ابزار دقیق اندرس ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079
تجهیزات ابزار دقیق هاوزر ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079
بلبرینگ اورجینال اس کا اف ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079
بلبرینگ اورجینال ناچی ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079
بلبرینگ اورجینال تیمکن ، خوزستان ، اهواز، فرهست صنعت 09161130079

Visits: 3