شهید قشم سید عبدالله عقیلی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمد رضایی

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمد رضایی
نام پدر: ابراهیم
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۵
تاریخ شهادت: 1362/05/01
محل شهادت: مهران
نام عملیات : والفجر۳ ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم سید عبدالله عقیلی

توسط چاپ قشم

نام: شهید سید عبدالله عقیلی
نام پدر: سید صالح
محل تولد : گیاهدان
تاریخ تولد:۱۳۴۶
محل شهادت: جزیره هنگام

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 113

سایر طراحی های چاپ قشم …