شهید قشم عماد کهوری

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم عماد کهوری

توسط چاپ قشم

نام: شهید عماد کهوری
نام پدر: عبدالله
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۶۲
تاریخ شهادت: 1386/04/28
محل شهادت: درگیری با اشرار – زاهدان

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم عماد کهوری

توسط چاپ قشم

نام: شهید عماد کهوری
نام پدر: عبدالله
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۶۲
تاریخ شهادت: 1386/04/28
محل شهادت: درگیری با اشرار – زاهدان

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 114

سایر طراحی های چاپ قشم …