شهید قشم علی پاکوهی قشمی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم علی پاکوهی

توسط چاپ قشم

نام: شهید علی پاکوهی
نام پدر: محمد
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۵
تاریخ شهادت: 1361/04/10
محل شهادت: سقز

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم علی پاکوهی قشمی

توسط چاپ قشم

نام: شهید علی پاکوهی قشمی
نام پدر: محمد
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۵
تاریخ شهادت: 1361/04/10
محل شهادت: سقز

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 70

سایر طراحی های چاپ قشم …