برای سفارش طراحی در چاپ قشم ، انتظارات خود را برای ما به شماره 09175444464 واتساپ بفرمایید.

تعرفه طراحی در چاپ قشم برای سال ۱۴۰۱

عنوان طراحی

هزینه طراحی ( تومان)

سفارش

کارت ویزیت یکرو

۱۰۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

کارت ویزیت دو رو

۱۵۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

سربرگ

۲۶۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

سرنسخه

۲۶۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

بروشور دو لت

۴۲۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

بروشور سه لت

۴۸۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

تراکت یکرو

۲۱۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

تراکت دو رو

۳۵۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

پست اینستاگرام

۲۰۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

استوری اینستاگرام

۲۰۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

قالب کلی اینستاگرام

۳۰۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

قالب کلی استوری

۳۰۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

طراحی مهر ( بدون لوگو )

۱۵۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

طراحی لوگو نوشتاری

۲.۷۵۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

طراحی لوگو ترکیبی

۳.۵۰۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

بازسازی لوگو

۷۵۰.۰۰۰

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

سایر موارد طراحی

توافقی

zplogo 300x300 - تعرفه طراحی - چاپ قشم - سعید وکیل

جهت انجام طراحی ۵۰% مبلغ بصورت پیش پرداخت دریافت و تحویل طرح پس از تسویه حساب به انجام خواهد رسیدبرو بالا