شهید قشم محمد کاملی قشمی

دسته بندی : /

وضعیت محصول: موجود

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمد کاملی قشمی

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمد کاملی قشمی
نام پدر: عبدالله
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۵۰
تاریخ شهادت: 1370/10/17
محل شهادت: رزمایش خیبر ۱ ، جزیره تنب

 

روحش شاد و یادش گرامی باد