شهید قشم حسین تارک

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم حسین تارک

توسط چاپ قشم

نام: شهید حسین تارک
نام پدر:عباس
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۵۷
تاریخ شهادت: 1379/01/17
محل شهادت: دریای خلیج فارس

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم حسین تارک

توسط چاپ قشم

نام: شهید حسین تارک
نام پدر:عباس
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۵۷
تاریخ شهادت: 1379/01/17
محل شهادت: دریای خلیج فارس

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 75

سایر طراحی های چاپ قشم …