شهید قشم محمد بازماندگان قشمی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمد بازماندگان قشمی

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمد بازماندگان قشمی
نام پدر:علی
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۲
تاریخ شهادت: 1361/02/15
محل شهادت: خرمشهر
نام عملیات : بیت المقدس، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمد بازماندگان قشمی

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمد بازماندگان قشمی
نام پدر:علی
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۲
تاریخ شهادت: 1361/02/15
محل شهادت: خرمشهر
نام عملیات : بیت المقدس، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 72

سایر طراحی های چاپ قشم …