شهید قشم محمد توریانی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمد توریانی

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمد توریانی
نام پدر: علی
محل تولد : توریان
تاریخ تولد:۱۳۵۹
تاریخ شهادت: 1379/02/25
محل شهادت: رزمایش بیت المقدس – شیراز

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمد توریانی

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمد توریانی
نام پدر: علی
محل تولد : توریان
تاریخ تولد:۱۳۵۹
تاریخ شهادت: 1379/02/25
محل شهادت: رزمایش بیت المقدس – شیراز

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 95

سایر طراحی های چاپ قشم …