شهید قشم احمد سلامی سوزایی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم احمد سلامی سوزایی

توسط چاپ قشم

نام: شهید احمد سلامی سوزایی
نام پدر: عبدالله
محل تولد : سوزا
تاریخ تولد:۱۳۴۹
تاریخ شهادت: 1372/05/16
محل شهادت: درگیری با اشرار ، حاجی آباد

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم احمد سلامی سوزایی

توسط چاپ قشم

نام: شهید احمد سلامی سوزایی
نام پدر: عبدالله
محل تولد : سوزا
تاریخ تولد:۱۳۴۹
تاریخ شهادت: 1372/05/16
محل شهادت: درگیری با اشرار ، حاجی آباد

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 73

سایر طراحی های چاپ قشم …