شهید قشم صالح ملاحی لافتی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم صالح ملاحی لافتی

توسط چاپ قشم

نام: سرباز شهید صالح ملاحی لافتی
نام پدر: احمد
محل تولد : لافت
تاریخ تولد:۱۳۴۷
محل شهادت: مفقود الاثر ، گیلانغرب، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم صالح ملاحی لافتی

توسط چاپ قشم

نام: سرباز شهید صالح ملاحی لافتی
نام پدر: احمد
محل تولد : لافت
تاریخ تولد:۱۳۴۷
محل شهادت: مفقود الاثر ، گیلانغرب، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 82

سایر طراحی های چاپ قشم …