شهید قشم محمد دریانورد درگهانی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمد دریانورد درگهانی

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمد دریانورد درگهانی
نام پدر: عبدالرحمن
محل تولد : درگهان
تاریخ تولد:۱۳۵۳
تاریخ شهادت: 1373/03/17
محل شهادت: در حین پاکسازی میدان مین ، نفت شهر ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمد دریانورد درگهانی

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمد دریانورد درگهانی
نام پدر: عبدالرحمن
محل تولد : درگهان
تاریخ تولد:۱۳۵۳
تاریخ شهادت: 1373/03/17
محل شهادت: در حین پاکسازی میدان مین ، نفت شهر ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 150

سایر طراحی های چاپ قشم …