شهید قشم عبدالله ملاحی لافتی

دسته بندی : /

وضعیت محصول: موجود

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم عبدالله ملاحی لافتی

توسط چاپ قشم

نام: سرباز شهید عبدالله ملاحی
نام پدر: عبدالرحمن
محل تولد : جزیره قشم – لافت
تاریخ تولد:۱۳۴۷
تاریخ شهادت: 1367/04/23
محل شهادت: شیمیایی – فکه  ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد