شهید قشم حسن ذاکری قشمی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم حسن ذاکری

توسط چاپ قشم

نام: شهید حسن ذاکری قشمی
نام پدر: محمد
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۵۰
تاریخ شهادت: 1365/11/17
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات : کربلای۵ ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم حسن ذاکری قشمی

توسط چاپ قشم

نام: شهید حسن ذاکری قشمی
نام پدر: محمد
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۵۰
تاریخ شهادت: 1365/11/17
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات : کربلای۵ ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 87

سایر طراحی های چاپ قشم …