شهید قشم خلیل عجم قشمی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم خلیل عجم قشمی

توسط چاپ قشم

نام: شهید خلیل عجم قشمی
نام پدر: حسن
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۲
تاریخ شهادت: 1361/02/17
محل شهادت: چزابه
نام عملیات : بیت المقدس ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم خلیل عجم قشمی

توسط چاپ قشم

نام: شهید خلیل عجم
نام پدر: حسن
محل تولد: قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۲
تاریخ شهادت: 1361/02/17
محل شهادت: چزابه
نام عملیات : بیت المقدس ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 99

سایر طراحی های چاپ قشم …