شهید قشم محمود پاروکش

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمود پاروکش

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمود پاروکش
نام پدر: عیسی
محل تولد : قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۳
تاریخ شهادت: 1367/04/10
محل شهادت: جزیره مجنون، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمود پاروکش

توسط چاپ قشم

نام: شهید محمود پاروکش
نام پدر: عیسی
محل تولد : قشم
تاریخ تولد:۱۳۴۳
تاریخ شهادت: 1367/04/10
محل شهادت: جزیره مجنون، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 86

سایر طراحی های چاپ قشم …