نمایش یک نتیجه

شهید قشم محمود پاروکش

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمود پاروکش توسط چاپ قشم نام: شهید محمود پاروکش نام پدر: عیسی محل تولد : قشم تاریخ تولد:۱۳۴۳ تاریخ شهادت: 1367/04/10 محل شهادت: جزیره مجنون، جنگ ایران و عراق   روحش شاد و یادش گرامی باد