شهید قشم علی سفاری

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم علی سفاری

توسط چاپ قشم

نام: شهید علی سفاری
نام پدر: غلام
محل تولد : لافت
تاریخ تولد:۱۳۴۳
تاریخ شهادت: 1367/04/23
محل شهادت: شیمیایی – فکه ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

چاپ قشم، قشم، طراحی ، چاپ ، تبلیغات، طراحی لوگو، سعید وکیل

توضیحات

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم علی سفاری

توسط چاپ قشم

نام: شهید علی سفاری
نام پدر: غلام
محل تولد : لافت
تاریخ تولد:۱۳۴۳
تاریخ شهادت: 1367/04/23
محل شهادت: شیمیایی – فکه ، جنگ ایران و عراق

 

روحش شاد و یادش گرامی باد

Visits: 65

سایر طراحی های چاپ قشم …