نمایش یک نتیجه

شهید قشم محمد کاملی قشمی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم محمد کاملی قشمی توسط چاپ قشم نام: شهید محمد کاملی قشمی نام پدر: عبدالله محل تولد: قشم تاریخ تولد:۱۳۵۰ تاریخ شهادت: 1370/10/17 محل شهادت: رزمایش خیبر ۱ ، جزیره تنب   روحش شاد و یادش گرامی باد