نمایش یک نتیجه

شهید قشم احمد سرودی

بازسازی و نقاشی دیجیتال شهید قشم احمد سرودی توسط چاپ قشم نام: شهید احمد سرودی نام پدر: ابراهیم محل تولد: قشم تاریخ تولد:۱۳۳۹ تاریخ شهادت: 1362/05/01 محل شهادت: مهاباد   روحش شاد و یادش گرامی باد