برای سفارش طراحی در چاپ قشم ، انتظارات خود را برای ما به شماره 09175444464 واتساپ بفرمایید.
قشم چاپ قشم طراحی کارت ویزیت

سفارش طراحی کارت ویزیت

قشم چاپ قشم طراحی انواع کارت ویزیت فاکتور طراحی لوگو سربرگ سرنسخه تراکت تبلیغاتی زرین پال
محصولطراحی یک روطراحی دو رو
کارت ویزیت۶۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰
لیبل۸۸,۰۰۰ندارد
تراکت۹۶,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰
زیر بشقابی۷۰,۰۰۰ندارد
زیر لیوانی۷۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰
پوستر۲۰۰,۰۰۰ندارد
سربرگ۱۵۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰
پاکت۱۵۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰
فاکتور۶۴,۰۰۰ندارد
بروشور
اقتصادی
سه لت پالتوییندارد۳۳۶,۰۰۰
دولت A5ندارد۲۳۶,۰۰۰
دولت A6ندارد۲۳۶,۰۰۰
چهارلت پالتوییندارد۴۳۶,۰۰۰
چهارلت فرانسویندارد۴۳۶,۰۰۰
شش لت نقشه ایندارد۵۵۴,۰۰۰
لوکس
دولت A4ندارد۲۶۰,۰۰۰
سه لت A4ندارد۳۷۰,۰۰۰
دولت A5ندارد۲۶۰,۰۰۰
سه لت A5ندارد۳۷۰,۰۰۰
سه لت ۱۹*۱۹ندارد۳۷۰,۰۰۰
کاتالوگتماس بگیرید
ساک دستی۱۵۰,۰۰۰ندارد
فولدر۲۲۴,۰۰۰۴۰۴,۰۰۰
ست اداری
۱۳۲۴,۰۰۰۳۸۴,۰۰۰
۲۲۵۰,۰۰۰۳۰۶,۰۰۰
۳۳۲۴,۰۰۰۳۸۴,۰۰۰
۴۳۶۶,۰۰۰۴۲۳,۰۰۰
۵۴۵۳,۰۰۰۵۱۳,۰۰۰
۶۴۲۶,۰۰۰۴۵۳,۰۰۰
ست سربرگ۱۹۲,۰۰۰۲۲۲,۰۰۰
ست پاکت ۱۲۲۸,۰۰۰۲۵۸,۰۰۰
ست پاکت ۲۲۲۸,۰۰۰۲۵۸,۰۰۰
دفترچه تبلیغاتی۲۰۰,۰۰۰ندارد
کانتر۲۰۰,۰۰۰ندارد
رول آپ۲۰۰,۰۰۰ندارد
استند۲۰۰,۰۰۰ندارد
تابلو۲۰۰,۰۰۰ندارد
کارت پستال
یک لت۶۵,۰۰۰۹۰,۰۰۰
دو لت۹۰,۰۰۰۱۰۵,۰۰۰

* اجرای مجدد لوگو ۱۶۰,۰۰۰ تومان می باشد.
* برای طراحی لوگو با واحد فرو

برو بالا